Realizacja konkursu Odblaskowa Szkoła w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu

Odblaskowa szkoła

Od września br. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu po raz drugi przystąpił do Konkursu „Odblaskowa szkoła” organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Podczas wrześniowego spotkania z rodzicami dyrekcja przypomniała zebranym cele konkursu: wyposażenie przez szkołę jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe, uświadomienie rodzicom, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Wzmożony ruch na naszych drogach oraz zmiana przepisów o ruchu drogowym jest powodem, dla którego nasza szkoła podejmuje takie działania. Wszystko po to, aby zmniejszyć skalę wypadków i promować bezpieczeństwo na drogach.

23 września w progach szkoły pojawił się zaproszony gość – starszy aspirant Piotr Jacewicz z Komendy Policji w Nowym Wiśniczu. Podczas prelekcji skierowanej do uczniów klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej i oddziału zerówki oraz uczniów klasy IV- VI szkoły podstawowej, policjant rozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Przypomniane zostały zasady poruszania się pieszego po drodze, sposobie przechodzenia przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez świateł, właściwego zachowania się rowerzysty. Szczególny nacisk został położony na konieczność noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza wieczorową i jesienno-zimową porą oraz w miejscach, w których nie ma chodników. Policjant apelował do uczniów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo, aby byli bezpieczni na drodze i widoczni dla pozostałych uczestników ruchu. Uczniowie na zakończenie zadawali wiele pytań dotyczących sytuacji, które mogą zdarzyć się na drodze. Pan Piotr chętnie i w wyczerpujący sposób odpowiadał na wszystkie pytania. Uczniowie byli niezwykle aktywni, ponieważ wrzesień jest miesiącem, w którym na zajęciach edukacyjnych poświęca się dużo uwagi zagadnieniom ruchu drogowego i bezpieczeństwu na drodze. Zorganizowanie pogadanki miało na celu uświadomienie uczniom, że noszenie odblaskowych elementów czy kamizelek to przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pieszego na drodze. Na zakończenie prelekcji wszystkich uczniów szkoły podstawowej czekała miła niespodzianka, każdy otrzymał odblaskowe breloczki różnych kształtów i kolorów oraz odblaskowe opaski.

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” zaplanowaliśmy szeroki wachlarz działań, wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, prelekcji, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Uczniowie w interesującej formie będą mogli poznać lub przypomnieć sobie ważne dla ich bezpieczeństwa zasady zachowania się na drodze i nie tylko. Oto niektóre z ciekawszych propozycji: wrześniowe akcje sprzątania świata odbyły się pod hasłem „ Sprzątamy świat odblaskowo, żeby wokół było kolorowo”. Ogłoszone zostały liczne konkursy: konkurs plastyczny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego „ABC bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, kolejne konkursy to: „Pieszy na drodze, rowerzysta na drodze”, konkurs literacki „Odblaski ratują życie”. W między czasie uczniowie wyruszają na jesienne spacery, wycieczki piesze i rowerowe. Grupy wędrujące są widoczne, dla kierowców, ponieważ wszyscy uczestnicy mają na sobie kamizelki odblaskowe.

Zaplanowane zostały pokazy i ćwiczenia praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów. Odbyły się pogadanki teoretyczne i instruktaż praktyczny jak postępować na miejscu wypadku i w jaki sposób udzielać niezbędnej pierwszej pomocy w zaburzeniach oddychania i krążenia. Uczniowie opanowali umiejętności ratowania życia. Każdy uczeń mógł pod czujnym okiem nauczyciela, praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie a przecież są to proste działania, których może nauczyć się i wykonać każdy, zanim na miejsce zdarzenia przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak to zrobić, że nie należy tracić głowy i bez wahania ratować poszkodowanego. Również grono pedagogiczne wzięło udział w radzie szkoleniowej „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w celu utrwalenia nabytych wcześniej umiejętności i uaktualnienia wiedzy.
Na korytarzach szkolnych i w klasopracowniach pojawiły się gazetki z wiodącym tematem bezpieczeństwa na drodze.
Na lekcjach wychowana fizycznego uczniowie doskonalili jazdę na rowerze „Jedź bezpiecznie na rowerze”. Na początku przypomniana została budowa roweru. Uczniowie wskazywali zasady niezbędne do bezpiecznego poruszania się po drogach na rowerach. Przed budynkiem szkoły doskonalili umiejętności jazdy na rowerze, pokonując tor przeszkód przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie mieli do pokonania określony odcinek (slalom, ósemka, przejazd przez pasy) zachowując bezpieczeństwo zgodne z przepisami ruchu drogowego. Ukoronowaniem tych lekcji były rowerowe wycieczki.

W środę 7 października 2015r. miały miejsce kolejne działanie podjęte w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”.
We współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu przeprowadzono akcję „CYTRYNKA”. Miała ona na celu propagowanie wśród kierowców zachowywania zasad szczególnego bezpieczeństwa na drodze, a w szczególności w okolicy szkoły.
Funkcjonariusz policji Piotr Jacewicz zatrzymywał kierowców do rutynowej kontroli oraz sprawdzenia trzeźwości. W akcji policjantowi towarzyszyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Wiśniczu. Kierowcom, którzy jechali zgodnie z przepisami rozdawano w nagrodę polskie jabłka. Natomiast ci, którzy przekraczali dozwoloną prędkość, zamiast tradycyjnego mandatu otrzymywali plaster cytryny, który musieli zjeść, a następnie uśmiechnąć się ?. Szkolny Patrol Odblaskowy wręczał kierowcom ulotki i poprosił o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkoły, a przechodniom przypominał o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Cieszymy się, że inicjatywy naszych uczniów spotkały się z życzliwym przyjęciem wśród uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i pieszych.

Prosimy wszystkich spieszących się kierowców o zdjęcie nogi z pedału gazu, gdy będą zbliżać się do naszej szkoły oraz każdej innej. Chodzi przecież
o bezpieczeństwo nas wszystkich, a szczególnie dzieci.
Odbyła się również „Odblaskowa dyskoteka” dla uczniów szkoły podstawowej. Na zabawie obowiązywały stroje z elementami odblaskowymi, gdyż motywem przewodnim zabawy było hasło „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
30 września miał miejsce Odblaskowy marsz czwartoklasistów na Komendę Policji w Nowym Wiśniczu, gdzie uczniowie zapoznali się ze specyfiką zawodu policjanta.

16 października przeprowadzona została próbna ewakuacja połączona z Odblaskowym happeningiem. Przygotowania do tego happeningu trwały kilka dni. Zerówka i klasy I – VI szkoły podstawowej wymyślały odblaskowe hasła i znaki, robiły transparenty zachęcające do noszenia odblasków. W piątek 16 października wszystko było już „zapięte na ostatni guzik”. Czekaliśmy z niecierpliwością na umówiony sygnał, gdyż na dzisiejszy poranek oprócz odblaskowego happeningu zaplanowana była również próbna ewakuacja szkoły, zorganizowana przy pomocy druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiśnicza Małego i Starego Wiśnicza. Strażackie syreny na placu przed szkołą zawyły kilka minut po godzinie dziesiątej. W trakcie akcji ewakuacyjnej nad naszym bezpieczeństwem czuwali strażacy, na noszach w ramach ćwiczeń wynieśli „jedną poszkodowaną osobę”. Następnie pod opieką wychowawców 280 uczniów wystrojonych w kamizelki odblaskowe niosło w dłoniach znaki drogowe, kolorowe transparenty. Wyruszyli barwnym korowodem na drogę powiatową kierując swój marsz w stronę Kobyla. Każda klasa wykrzykiwała wtedy hasła zachęcające do noszenia odblasków. Na zawołania typu: „Odblaskowa szkoła jest bezpieczna i wesoła!”, „Każde dziecko wie, że odblaski nosi się!” nikt nie pozostał obojętny. Wreszcie można było krzyczeć, ile sił w płucach i nikt nie próbował uciszać!!! Nasza akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko przechodniów, ale przede wszystkim kierowców. Podczas marszu rozdawana napotkanym przechodniom ulotki informujące o korzyściach płynących z noszenia odblasków. Wszyscy bardzo przyjaźnie reagowali na nasz widok. Każdy uczeń szkoły podstawowej i ten mały i ten duży dzięki pomocy Burmistrza Gminy Nowy Wiśnicz i pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, posiada już kamizelki odblaskowe. Dziękujemy za przekazanie uczniom naszej szkoły kamizelek. Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem sponsora odblasków PZU. Mamy nadzieję, że staną się one stałym elementem uczniowskiego stroju.

Na zakończenie działań 30 października odbędzie się podsumowanie Konkursu wszyscy zgromadzeni oglądną inscenizację dotycząca bezpieczeństwa „Na drodze miej oczy szeroko otwarte!” oraz grupa taneczna zaprezentuje układu choreograficzny do teledysku „Odblaskowy taniec”. Laureaci przeprowadzonych konkursów plastycznych i wiedzy o ruchu drogowym zostaną nagrodzeni książkami a także elementami odblaskowymi.

Wszystkie działania, które podejmuje nasza szkoła są po to organizowane, by wyposażyć uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na drogach. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że podjętym działaniom uda się wykonać krok w kierunku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Postaramy się więc, aby realizacja założeń potrwała nie tylko przez dwa miesiące trwania konkursu lecz również po jego zakończeniu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz