Głosowanie na projekty!!!

Od dziś można głosować na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016. Głosowanie potrwa do 16.10.2015. Głosować można:

 • listownie wysyłając kartę z głosem na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 38, z adnotacją na kopercie „Głos ws. Budżetu Obywatelskiego”;
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w sekretariacie;
 • elektronicznie na stronie internetowej  https://budzetobywatelski.nw.com.pl/projekty/

Ważne informacje dotyczące głosowania:

 • na projekty z danej miejscowości mogą głosować mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia i oświadczą, iż są mieszkańcami danego sołectwa;
 • osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 2 projekty dotyczące sołectwa, którego jest mieszkańcem;
 • weryfikacja wieku oddającego głos następuje poprzez podanie numeru PESEL na karcie do głosowania;
 • głosując za pomocą Internetu, w elektronicznym formularzu karty do głosowania należy uzupełnić i zaznaczyć wszystkie pola formularza oraz kliknąć przycisk „Głosuj”;
 • głosować można maksymalnie 1 raz na dwa różne projekty dotyczące sołectwa, którego jest się mieszkańcem. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy wymagany przy głosowaniu nr PESEL;
 • głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;
 • głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub błędne dane osobowe oraz numer PESEL;
 • głos będzie uznany za nieważny w przypadku gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż dozwolono;

Ponadto głosowanie odbędzie się w wyznaczonych miejscach i godzinach – szczegóły w tabeli poniższej.

TERMIN GŁOSOWANIA

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

MIEJSCE GŁOSOWANIA

GODZINY

27.09.2015

Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, Olchawa, Łomna i Kopaliny

Szkoła Podstawowa

w Nowym Wiśniczu

8.00 – 15.00

4.10.2015

Stary Wiśnicz i Wiśnicz Mały

Zespół Szkół w Starym Wiśniczu

8.00 – 13.00

4.10.2015

Chronów

Remiza OSP w Chronowie

8.15 – 13.00

4.10.2015

Kobyle

Świetlica Wiejska w Kobylu

8.00 – 13.00

04.10.2015

Muchówka

Świetlica Wiejska

w Muchówce

8.00 – 13.00

11.10.2015

Połom Duży

Świetlica Wiejska w Połomiu Dużym

8.00 – 13.00

11.10.2015

Królówka

Remiza OSP w Królówce

8.00 – 13.00

_______________

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz