Rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Ze względu na rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce prosimy o zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia w formie usług oferowanych przez ośrodek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce jest przeznaczony dla osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz:
– przewlekle psychicznie chorych,
– niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo,
– wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo w pracowniach: plastycznej, stolarskiej,  komputerowej, rehabilitacyjnej i gastronomicznej.  Uczestnikom zapewniona jest niezbędna opieka, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Celem zajęć jest zwiększanie samodzielności życiowej Uczestników, rozwijanie zainteresowań i aktywizacja zawodowa, jak również integracja.
W ramach zajęć na pracowni gastronomicznej Uczestnicy przygotowują sobie gorący posiłek.
ŚDS zapewnia również dojazd Uczestników na zajęcia.
Dom jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- do 15.00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce: 14 68 59 200
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu: 14 68 50 942

___________________

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz