Nie ma wakacji od segregacji

MPO

Tak zatytułowany jest projekt realizowany w Świetlicach Wiejskich w Olchawie i Królówce. Cykl działań uświadamia dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek w swoim życiu produkuje odpady i dla ochrony środowiska ważną rzeczą jest ich segregacja. 4 sierpnia 2015r. dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu ze środków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udaliśmy się do Centrum Ekologicznego BARYCZ Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

Na bardzo interesującym i ciekawym spotkaniu z-ca dyrektora przedsiębiorstwa d.s. gospodarki odpadami pan Rafał Korbut przedstawił jak powinno odbywać się segregowanie śmieci przez każdego z nas oraz co z nimi dalej się dzieje po odbiorze z naszych domów i jak wygląda ich ponowne przetwarzanie. Wiele cennych informacji uzyskaliśmy na ścieżce edukacyjnej obrazującej, że odpady powstają w każdej sferze życia i działalności człowieka oraz jak należy dalej z nimi postępować. Zobaczyliśmy również kompostownię, zabezpieczanie wysypiska oraz miejsce, w którym odzyskuje się energię z nieczynnych już wysypisk. W zakładzie znajduje się również sortownia, w której przygotowuje się odpady do ponownego ich wykorzystania. To spotkanie uświadomiło dzieciom, jak wiele zależy od każdego by odpadów zgromadzonych na wysypiskach było jak najmniej a wiele z nich w ramach recyklingu można ponownie wykorzystać. Ten rodzaj edukacji prowadzić musimy od najmłodszych lat by miał szansę stać się prawidłowym nawykiem w życiu. Dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Bochni i Regionu pana Bogumiła Mieszkowskiego dzieci odwiedziły również Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Na wystawie „Wokół Koła” nie tylko się uczyły, ale również uczestniczyły w zabawach, których głównym elementem było koło. Poruszając je siłą mięśni podnosiły i opuszczały windę, jeździły pojazdami z kwadratowymi kołami, po podłożu z walców, obserwowały jak zachowuje się piłka unoszona przez sprężone powietrze czy same tworzyły przekładnie z kół zębatych. Dużą atrakcją stały się zabytkowe tramwaje, które w wakacyjne niedziele wyjeżdżają na krakowskie ulice i można nimi podróżować. W najstarszym z nich zachowało się oryginalne drewniane wnętrze. Mogliśmy do nich wejść i poczuć klimat podróży z dawnych lat. W Ogrodzie Doświadczeń czekała nas moc atrakcji obrazująca jak działają prawa fizyki. Każdy tutaj mógł znaleźć coś dla siebie, co go szczególnie zainteresowało. Młodsi wspaniale bawili się wśród krzywych zwierciadeł a starsi wypróbowywali swoją siłę w rozłączeniu pojemnika, z którego wypompowano odpowiednią ilość powietrza. Ten wakacyjny dzień wypełniony był nauką i wspaniałą zabawą. Dzieci i młodzież nabyła ogrom wiedzy i doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości.

Galeria zdjęć na stronie MOK 

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz