Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2016, Burmistrz Nowego Wiśnicza powołał Zarządzeniem z dnia 31 lipca 2015 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w składzie:

1. Małgorzata Dębosz – Przewodniczący Zespołu
2. Mirosław Krupa – Zastępca Przewodniczącego
3. Ewa Kumor
4. Michał Irzykowski
5. Radosław Nabielec

Zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz, osoby wchodzące w skład Zespołu udzielą niezbędnej pomocy w celu prawidłowego złożenia wniosku. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu, którego wzór określił Burmistrz Nowego Wiśnicza stosownym zarządzeniem.

FORMULARZ DO POBRANIA

Wypełnione formularze należy składać do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w terminie 10–21.08.2015 r. Następnie Zespół dokona weryfikacji formalnej formularzy z propozycjami projektów, które po analizie wraz z projektami zostaną przedstawione na spotkaniach z mieszkańcami. Do 21.09.2015 r. powołany Zespół upubliczni informację na temat listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, a także listę projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miejskiego, będącymi członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego:

• Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania, pok. nr 18, tel.: (14) 68 509 24, tel.: (14) 68 509 27
Pani Małgorzata Dębosz i Pan Mirosław Krupa

• Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, tel. (14) 68 509 31
Pani Ewa Kumor

• Zespół ds. promocji, strategii, sportu i turystyki, pok. nr 22, tel. (14) 68 509 48
Pan Michał Irzykowski

Zapraszamy również na stronę www.budzetobywatelski.nw.com.pl

DO POBRANIA ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA WS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz