Bezpłatne szkolenie dot. programowania PROW 2014-2020

Logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”
wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)
serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.

„Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz
prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”

Data i miejsce szkolenia: 10 czerwca 2015 r. Nowy Wiśnicz (sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury)

Czas trwania szkolenia od 8:45 do 14:00

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia:

  1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
  2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
  3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia:

  • Rejestracja uczestników.
  • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Przerwa kawowa.
  • Prezentacja działań PROW 2014-2020
  • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
  • Obiad

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz