IX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W dniu 14 maja 2015 r. o godz. 8:00  w Sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczył pełny skład Rady tj. 15 radnych. Obradom przysłuchiwali się przybyli na sesję zaproszeni goście oraz mieszkańcy Chronowa, dla których dalsze losy Szkoły Podstawowej w Chronowie i decyzje Rady Miejskiej w tym zakresie  stanowiły niewątpliwie najważniejszy punkt obrad. Sprawa szkoły wyjaśniła się już przy ustalaniu porządku obrad. Na wniosek radnego Henryka Zygmunta radni jednogłośnie przegłosowali usunięcie z porządku obrad punktu 6 litera d, podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chronowie i utworzeniu Szkoły Filialnej podporządkowanej Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu. Tym samym odstąpiono od likwidacji szkoły i tworzenia fili, gdyż jak zapewnił radny Zygmunt powstałe w Chronowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chronów „Szkoła Sercem Wsi”, przejmie i poprowadzi szkołę.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z VII i VIII sesji. W kolejnym punkcie obrad zgłoszono kilkanaście interpelacji dotyczących istotnych spraw gminy. Radni wysłuchali również  informacji Burmistrza Nowego Wiśnicza Pani Małgorzaty Więckowskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Następnie Komendant Powiatowy Policji Pan Mariusz Dymura omówił kwestie związane z działaniami komisariatu policji w Nowym Wiśniczu, prosząc radnych o pomoc finansową w związku z koniecznością zakupienia nowego radaru.

Projekty uchwał zostały przez Radnych szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady i Radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r;
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2015- 2021;
– przyjęcia do realizacji zadania Województwa Małopolskiego pod nazwą „Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  Nr 965 Zielona – Limanowa w Nowym Wiśniczu na zatokę autobusową wraz z chodnikiem odc. 130 km 2+896,00 ( strona prawa)”. W związku z czym jeszcze w tym roku powstania zatoka autobusowa przy ul. Grunwaldzkiej naprzeciwko Domu Towarowego w Nowym Wisniczu.

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje Państwa Radnych przez Panią Burmistrz i wyczerpaniu punktu „Zapytania i wolne wnioski” Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Chodur zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej.

Piotr Cyankiewicz
Sekretarz  Gminy Nowy Wiśnicz

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz