Kontrola zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba)

Kontrola szambUrząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek m.in. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a w przypadku jej braku, wyposażenia nieruchomość w szczelny zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych (szambo) oraz regularnego opróżniania zbiornika.

Na terenie gminy Nowy Wiśnicz usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych świadczy Zakład Usług Komunalnych, ul. Rynek 16,  tel. 14 68 509 35 lub 14 61 286 61.

W związku z powyższym, informuje się mieszkańców, iż zostanie przeprowadzona kontrola opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, polegająca na wezwaniu mieszkańców do przedstawienia dowodów za wywóz nieczystości za ostanie miesiące.

 

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU (na pola, do własnych ogródków)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz