Zakończono cykl szkoleń w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

W I kwartale 2015 roku, zgodnie z działaniami zaplanowanymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz planie finansowym projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Wiśnicz” , oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zorganizowano cykl szkoleń z obsługi komputera a przede wszystkim z zakresu edycji tekstu – MS Offce Word, arkusza kalkulacyjnego – MS Office Excel, tworzenia prezentacji – MS Office Power Point, zasad budowy strony internetowej oraz znajomości Internetu.

POiG

Szkolenie skierowane było do rodzin objętych wsparciem w ramach w/w zadania. Obejmowało ono 80 godzin wykładów połączonych z działaniami praktycznymi. W spotkaniach uczestniczyło 150 osób.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz