Zainstalowano lampy solarne w gminie Nowy Wiśnicz

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zakończył realizację zadania pn. „Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Nowy Wiśnicz” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Lampy solarne

Przedmiotem projektu był zakup i montaż 26 sztuk ulicznych lamp solarnych. Zadanie miało na celu wykorzystanie energii słonecznej poprzez zakup i wykonanie lamp solarnych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz