Czysta Szkoła – Szkoła bez korupcji

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz mają możliwość przystąpienia do programu „Czysta Szkoła – Szkoła bez korupcji” realizowanego przez Fundację Polska Bez Korupcji.

Stop korupcji w szkole

Fundacja Polska bez Korupcji w latach 2012/2013 rozpoczęła prowadzenie akcji „ Czysta Szkoła”, która ma na celu wyrugowanie z Polskiej Szkoły procederu polegającego na oferowaniu prezentów, dla szkół i konkretnych osób (nauczycieli), w zamian za wybór podręcznika.

W wyniku działań Fundacji zaostrzeniu uległy przepisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425), poprzez wprowadzenie przepisu art. 22d zakazującego m.in. “oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.

Fundacja Polska bez Korupcji kontynuując akcję Czysta Szkoła w grudniu 2014 r. wysłała do szkół na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zapytanie, czy pojawiają się propozycje współpracy ze strony wydawnictw edukacyjnych, czy przedstawiciele handlowi wydawnictw odwiedzają szkoły i czy dochodzi do bezpośrednich rozmów z dyrektorami bądź nauczycielami, oraz co wynika z tych rozmów. W wyniku analizy otrzymanych odpowiedzi, Fundacja stwierdziła, że wydawcy i przedstawiciele szkół przestrzegają przepisu art. 22d Ustawy o Systemie Oświaty. Jednocześnie Fundacja za niepokojący uznała fakt częstych wizyt przedstawicieli handlowych w szkołach. Z odpowiedzi szkół nadesłanych do Fundacji wynika, że przedstawiciele handlowi wydawnictw skupiają się głównie na przekonywaniu do swoich materiałów dodatkowych do rządowego podręcznika. W związku z tym, rodzi się obawa , że w przyszłości znów na wybór konkretnego podręcznika wpływu nie będzie miała zawartość merytoryczna, lecz zestaw bonusów, w postaci sprzętu elektronicznego.

Fundacja Polska bez Korupcji aby wyeliminować wszelkiego rodzaju praktyki, które mogą rodzić podejrzenia korupcyjnych, rozpoczyna program Czysta Szkoła – Szkoła bez Korupcji. Dyrektorzy włączając swoją szkołę do programu, podpisują kartę etyczną jednocześnie deklarują, że:

1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.
2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.
3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła, przystępująca do akcji, otrzyma certyfikat oraz zostanie umieszczona w zestawieniu SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu, dzięki czemu m.in. rodzice będą mieli pewność, że ich dzieci uczą się z materiałów bogatych merytorycznie, oraz wybranych w sposób uczciwy.

Decyzja o przystąpieniu do akcji Czysta Szkoła – Szkoła bez Korupcji pozostaje w gestii dyrektorów poszczególnych szkół z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.
Program wspierany i rekomendowany przez wojewódzkich Kuratorów Oświaty, lista Kuratorów na naszej stronie internetowej.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz