Właścicielu pilnuj własnego PSA !!!!

Ostrzeżenie nt. wałęsających się psów

W związku ze wzrostem ilości zwierząt domowych pozostawianych bez nadzoru, a w szczególności p s ó w posiadających właścicieli, a mimo to wałęsających się po ulicach, polach uprawnych i lasach stwarzających:

– zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkoły,
– odstraszających zwierzynę łowną,
– powodujących zagrożenie w ruchu drogowym,

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu p r z y p o m i n a wszystkim właścicielom – posiadaczom psów o przestrzeganiu o b o w i ą z k ó w związanych z ich utrzymywaniem:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe:
ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt,
zabrania się wypuszczania p s ó w bez nadzoru poza posesją !!!!!
psy winny przebywać w kojcu lub na ogrodzonej posesji.

Wszelkie zaniedbania związane z utrzymywaniem zwierząt, wypuszczania ich bez opieki – pociąga za sobą w stosunku do właścicieli odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 77 Kodeksu wykroczeń. (Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz