Gminny Konkurs „ Jak dobrze znasz Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy ?”

Konkurs

12 marca 2015 roku w budynku Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu odbył się Gminny Konkurs „Jak dobrze znasz Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy ?” skierowany dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej pod honorowym patronatem Nadleśnictwa/Brzesko.

Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Lubomirskiego. Konkurs został przygotowany przez panią Karolinę Cierniak – Zuzia, panią Beatę Wojtoń oraz panią Iwonę Łukasik – nauczycieli ZS w Nowym Wiśniczu. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Magdalena Jarmuła, która przywitała jury, uczniów ze szkół podstawowych z Kobyla, Chronowa, Królówki, Muchówki, Starego Wiśnicza, Nowego Wiśnicza a także nauczycieli przybyłych wraz z uczniami. Uczestnicy konkursu wykazywali się wiedzą na temat Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Celem konkursu było:
1. Utrwalenie wybranych wiadomości o formach ochrony przyrody: park krajobrazowy, pomnik przyrody,
2. Wzbudzenie w uczniach potrzeby ochrony przyrody w swoim regionie,
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kierunkami geograficznymi oraz pracy z mapą,
4. Zapoznanie uczniów z gatunkami chronionych roślin i zwierząt na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego,
5. Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy przyrodniczej w zakresie form ochrony przyrody w swoim miejscu zamieszkania.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Pan Mieczysław Moroniewicz – St. Specjalista S L ds. zagospodarowania lasu PGL LP nadleśnictwo Brzesko (przewodniczący komisji), pani Stanisława Tworzydło – nauczyciel ZS w N. Wiśniczu, oraz pani Marzena Cyrankiewicz – nauczyciel SP w Muchówce.

Po zakończeniu zmagań konkursowych, w czasie oczekiwania na wyniki została zorganizowana prelekcja dla uczestników konkursu. St. Specjalista Służb Leśnych pan Mieczysław Moroniewicz przeprowadził prelekcję związaną z tematyką i celami konkursu. Ta forma edukacji leśnej miała w zamyśle podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie wiedzy o środowisku leśnym.

Po zakończonej prelekcji nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród ufundowanych przez PGL LP NADLEŚNICTWO BRZESKO:
Wyniki konkursu:
I miejsce – Filip Wołowczyk SP w Królówce – nagroda – radioodtwarzacz
II miejsce – Gabriela Hojniak SP w Nowym Wiśniczu/ Filia w Połomiu Dużym nagroda – MP4 + słuchawki
III miejsce – Aleksandra Drożdż SP w Królówce – nagroda głośnik na USB (do laptopa, tableta itp.)
Wyróżnienie – Kamil Myszkowski SP w Chronowie – nagroda – pendrive 16 GB
Wyróżnienie – Dominika Maź SP w Starym Wiśniczu – nagroda – pendrive 16 GB

Ponadto uczestnicy konkursu otrzymali upominki: długopisy, słowniki, foldery, przewodniki itp. ufundowane przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brzesko.
W konkursie wzięło udział 29 uczniów z 6 szkół podstawowych . Każdy opiekun otrzymał podziękowanie.
Po zakończonym konkursie dzieci zostały ugoszczone sokami ufundowanymi przez Nadleśnictwo oraz poczęstunkiem ufundowanym przez nauczycielki, które przygotowały Gminny Konkurs Przyrodniczy.

Serdeczne podziękowania należą się Służbie Leśnej PGLP Nadleśnictwo Brzesko, panu Nadleśniczemu Zdzisławowi Kamińskiemu oraz St. Specjaliście S.L. ds. zagospodarowania lasu Mieczysławowi Moroniewiczowi za pomoc w realizacji inicjatywy promującej piękno i walory przyrodnicze naszej Małej Ojczyzny oraz wkład w edukację młodych ludzi.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczego za rok.

B.W

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz