Komunikat dot. zakazu wypalania traw i pozostałości roślinnych

Komunikat dot. wypalanie traw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

przypomina

o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych.

Skutkami wypalania traw są m.in. :

  • liczne pożary lasów i zabudowań powodujące ofiary wśród ludzi oraz znaczne straty materialne
  • utrudnienia w komunikacji drogowej i kolejowej powodujące liczne kolizje i wypadki
  • degradacja gleby doprowadzająca do obniżenia plonów
  • niszczenie mikrofauny
  • zaburzenia naturalnej równowagi ekologicznej

Zgodnie z obowiązującym prawem, kto wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia wypalenia roślinności na łąkach, nieużytkach, pastwiskach może być wdrożona procedura ograniczenia unijnych dopłat bezpośrednich do rolnictwa dla właściciela działki.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz