Zawiadomienie o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina wszystkim producentom rolnym będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących produkcję rolną, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ że :

  • od dnia 1 do 28 lutego 2015 r. należy składać do tutejszego Urzędu pokój nr 23 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
  • do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kserokopie z zakupu oleju napędowego wystawione za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • limit na 1 ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 luty 2015r.) wynosi 86 l, 
  • do wypełnienia wniosków potrzebne będą : Pesel, nr konta bankowego, kserokopia umowy dzierżawy oraz do wglądu nakaz płatniczy, 
  • wypłata zwrotu przyznanego podatku akcyzowego na podstawie decyzji Burmistrza nastąpi w kwietniu 2015 r. na konto lub w kasie urzędu.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu w dziale Pliki>Dokumenty z wydziałów>Wydział rolnictwa i ochrony środowiska>Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz