Sportowy Turniej Zdrowia w PSP w Muchówce

Turniej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Muchówce uczestniczy m.in. w projekcie “Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”, który ma na celu propagowanie zwiększenia aktywności fizycznej, poprawę sposobu żywienia oraz inne działania będące częścią profilaktyki antynowotworowej oraz Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” promującym zdrowy styl życia, obejmujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Jednym z zadań realizowanych w ramach programów jest aktywność fizyczna oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

W trosce o zdrowie i aktywność fizyczną dzieci, w naszej szkole zorganizowano “Sportowy Turniej Zdrowia”. W programie były rozgrywki sportowe, klasowe i indywidualne oraz przeprowadzono turniej wiedzy o zdrowiu i sporcie. Całość turnieju koordynowała nauczycielka wychowania fizycznego Lidia Pawlik. Rywalizację sportową uświetniły swoim występem Cheerleaderki, doskonalące swoje zamiłowanie do tańca w szkolnym kółku tanecznym. Wszyscy uczniowie po skończonych zawodach otrzymali gratulacje z rąk p. dyr. Barbary Matury oraz zostali nagrodzeni dyplomami, medalami, statuetkami, książkami o tematyce sportowej oraz innymi upominkami.

Poprzez takie akcje dzieci nie tylko miło spędzają czas i dobrze się bawią, ale poznają sposoby zmierzające do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej. Rozwijają też różnego rodzaju zainteresowania i pasje, zgodnie ze swoimi potrzebami, a także uczą się zasad fair-play.

L. P.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz