ZMIANA SZANSĄ NA ROZWÓJ INFORMACJA DLA ROLNIKÓW_SZKOLENIA

Szanowni Państwo

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie informuje, iż rozpoczyna rekrutacje do I edycji ścieżki 1C skierowanej do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach w ramach projektu “Zmiana szansą na rozwój”.

Termin rekrutacji: od 19.01.2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 13/12, (IV p.)  w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godz. 9.00-15.00.

Projektu „Zmiana szansą na rozwój”, ścieżka 1C to – Wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) dla Uczestników projektu niezakładających działalności gospodarczej (usługi doradcze oraz szkolenia przekwalifikowujące w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych,
w tym indywidualny plan działania i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

Uczestnik projektu to:

Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

Osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) – Osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb
i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich),
a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego
z wymienioną powyżej działalnością.

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie nabycia nowych kwalifikacji (sfinansowanie szkoleń zawodowych).

 

Zwracamy się do Pani/ Pana z prośbą o pilne przekazanie powyższej informacji do wszystkich osób, które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie.

Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Telefony: 14 656 28 00 w 16 lub 14 655 69 85 w 17;

www.fundacjatarnowskiego.pl

biuro@fundacjatarnowskiego.pl

 

Projekt „Zmiana szansą na rozwój” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie“.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz