Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Kolping logoUstawą z dnia 11 lipca 2014r.  (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (zgodnie z zawartą w ustawie definicją) uznaje się również stowarzyszenia, fundacje oraz spółdzielnie socjalne. Tym samym zostaje uchylone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej – na bazie którego część organizacji pozarządowych prowadziła księgowość. 

Centrum NGO KOLPING działające przy Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga w Bochni” zaprasza na szkolenie “Księgowość organizacji pozarządowych po zmianie ustawy o rachunkowości z 11 lipca 2014 roku”. Szkolenie odbędzie się 7 stycznia  2015 w Bochni.

W ramach szkolenia omówione zostaną ww. zmiany przepisów jak również zmiany w obszarze sporządzania sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe

Zagadnienia, które będą omówione na szkoleniu:

  • Zmiany ustawy o rachunkowości (od kiedy obowiązuje, ustawowa definicja jednostki mikro, kryteria jednostki mikro dla organizacji pozarządowych non profit)
  • Polityka rachunkowości w relacji do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (zmiany konieczne w polityce rachunkowości, funkcje polityki rachunkowości po zmianach w ustawie o rachunkowości)
  • Przychody organizacji pozarządowych po zmianach w ustawie o rachunkowości (przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, przychody z działalności odpłatnej,

działalność gospodarcza)

  • Zmiany w rachunku kosztów organizacji pozarządowych (rachunek kosztów w typowej NGO w świetle zmiany ustawy o rachunkowości i innych ustaw, koszty działań a wymagania znowelizowanej ustawy.
  • Sprawozdawczość finansowa w NGO po zmianie ustawy o rachunkowości (rachunek zysków i strat, bilans – w ujęciu uproszczonym,  sporządzanie informacji uzupełniającej do bilansu

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim księgowych i przedstawicieli zarządów organizacji pozarządowych ale też wszystkie osoby zainteresowane tematem i związane z NGO.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału email: ngo.bochnia@kolping.pl   do dnia 05.01.2015 (liczba miejsc ograniczona)

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Miejsce i termin szkolenia: Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25 (siedziba „Kolpinga”)

07 stycznia 2015 (środa) w godz. od 09 do 13.30

Szkolenie poprowadzip. Justyna Bartosiewicz – ekspertka z zakresu księgowości organizacji pozarządowych,  właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego, certyfikowana księgowa. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. trenerka zakończyła studia doktoranckich na Wydziale Prawa   i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz