Czysta Gmina Nowy WIśnicz

20 października 2014 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy TRASZKAN S.J. S.F.Z. SROKA z siedzibą w Zegartowicach, która zajmuje się obsługą gminy Nowy Wiśnicz w zakresie obioru odpadów komunalnych. Jednym z tematów spotkania było omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie w zakresie ich segregacji i odzysku, a co za tym idzie osiągnięcie przez firmę odbiorową wymaganych poziomów recyklingu. Poruszono również tematykę nowoczesnych technologii, metod odzysku i jakże ważną edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach.

Firma TRASZKAN do III kwartału bieżącego roku osiągnęła już  23,9%  poziomu recyklingu – przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, przy dopuszczalnym  minimum 12%.

Na spotkaniu podziękowano Panu Burmistrzowi za dotychczasową współpracę a mieszkańcom za rzeczowe podejście do segregacji  odpadów, dzięki którym firma mogła osiągnąć tak wysoki poziom odzysku.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz