Żołnierskie Mormorando

mormorandoWyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.

Fragment tekstu zaczerpnięty z książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”

Szanowni Państwo,

XII Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando” jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne jest projektem skierowanym do społeczności Województwa Małopolskiego. Ideą tegoż konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i przyjemny sposób. Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii narodu nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową i więzi rodzinne. Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów. Pierwszy o charakterze lokalnym, to wewnętrzne eliminacje w Państwa placówkach, którego założeniem jest wyłonienie przedstawicieli na konkurs. 5 listopada 2014r., odbędzie się drugi etap będący zasadniczą częścią konkursu, w którym komisja artystyczna wskaże laureatów. W trzecim etapie, „Koncercie Laureatów”, który odbędzie się 11 listopada 2014r, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu. Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei i regulaminu konkursu w Państwa środowisku.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz