Uwaga rolnicy !

W ślad za pismami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni,
Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu: 

I. W załączeniu przekazuje informacje dotyczące konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa na użytek własny oraz przypomina o obowiązku utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie tego uboju.

Załącznik: ulotka ze zgłoszeniem.

II. Informuje, że właściciel rzeźni Pan Józef Matlęga– Skup i Ubój Józef Matlęga Lipnica Dolna 203, 32-724 Lipnica Murowana- wyraził zgodę na przyjmowanie zwierząt poddanych ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa.

Mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią może być wykorzystane do spożycia przez ludzi WYŁĄCZNIE jeśli spełnia poniższe wymogi:

  1. 1.zwierzę zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek, który uniemożliwił jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem;
  2. 2.zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii;
  3. 3.zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni oraz muszą być oznakowane jako przynależące do tego zwierzęcia;
  4. 4.Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu;
  5. 5.Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
  6. 6.zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a także charakter leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia;
  7. 7.zwierzę poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie przeprowadzenia badania poubojowego w rzeźni, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane w przypadku uboju z konieczności;
  8. 8.podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są przestrzegać wskazówek dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego.

III. W związku z obecną sytuacją epizootyczną dotyczącą wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi na przypadki zachorowań świń z objawami nasuwającymi podejrzenie choroby, z nietypowymi objawami chorobowymi przebiegającymi z wysoką gorączką lub nagłymi upadkami świń w gospodarstwie. Każdy taki przypadek NALEŻY ZGŁOSIĆ  do właściwej terytorialnie Inspekcji Weterynaryjnej (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni).

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz