INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

W związku z embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską na polskie produkty rolnicze producenci owoców lub warzyw, którzy maja zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinni złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Szczegółową instrukcję i informacje można znaleźćna stronie
www.arr.gov.pl w zakładce „Embargo rosyjskie”.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz