Ogłoszenie o sprzedaży działek

Burmistrz Nowego Wiśnicza
o g ł a s z a
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Wiśnicz


Działki do sprzedania:

1. Nr 1687/6 o pow. 0,12 ha położona w Kobylu, o KW TR1O/00058522/8, niezabudowana.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kobyle w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 200 zł netto.

2. Nr 1687/5 o pow. 0,13 ha położona w Kobylu, o KW TR1O/00058522/8, niezabudowana. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kobyle w/w nieruchomość położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i częściowo w terenach dróg publicznych – drogi zbiorcze.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 650 zł netto.

3. Nr 1149 o pow. 0,23 ha położona w Kobylu, o KW TR1O/00092685/8, niezabudowana.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kobyle w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 0,15 ha), w terenach zieleni nieurządzonej i terenach lasów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32 000 netto zł.

4. Nr 564 o pow. 0,25 ha położona w Wiśniczu Małym, o KW TR1O/00059588/5, niezabudowana. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wiśnicz Mały w/w nieruchomość położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 0,15 ha) oraz częściowo w terenach upraw polowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 400 netto zł.

Opisane wyżej nieruchomości są wolne od wszelkich ciężarów, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Przetargi na w/w działki odbędą się 15 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu w pokoju nr 23. W przedmiotowej sprawie można dzwonić pod nr 14 685 09 31 do Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz