Wnioski o dopłaty do paliwa dla rolników

Z A W I A D O M I E N I E

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu przypomina wszystkim producentom rolnym będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących produkcję rolną, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ że :

-od dnia 1 do 31 sierpnia 2014 r. należy składać do tutejszego Urzędu pokój nr 23 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

-do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich kserokopie z zakupu oleju napędowego wystawione za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.,

-limit na 1 ha użytków rolnych (wg. stanu na dzień 1 luty 2014r.) wynosi 86 l,

-rolnicy składający już wnioski o zwrot podatku akcyzowego w m-cu lutym br. otrzymają jego zwrot tylko o niewykorzystany wcześniej roczny limit,

-do wypełnienia wniosków potrzebne będą : Pesel, nr konta bankowego, kserokopia umowy dzierżawy oraz do wglądu nakaz płatniczy,

-wypłata zwrotu przyznanego podatku akcyzowego na podstawie decyzji Burmistrza nastąpi w październiku 2014 r. na konto lub w kasie urzędu.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz