DOTACJA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 4+ NA ZAKUP ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH

pierwszy_dzwonek_maleUrząd Miejski w Nowym Wiśniczu ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w Gminie Nowy Wiśnicz, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych rodzica/opiekuna oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez dziecko w programie rozumie się dziecko będące w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące.

Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł udzielane będzie tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie.

Wzór deklaracji – DEKLARACJA – oraz szczegóły – REGULAMIN – dotyczące projektu dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.nowywisnicz.pl lub w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, Referat Edukacji, Promocji i Sportu, pok. nr 15, tel 14 68 509 34.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 23 lipca 2014 roku.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Stanisław Gaworczyk

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz