Przedstawienie z okazji Dnia Ochrony Środowiska

Dzień Ziemi

Przedstawienie z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu

Dnia 18 czerwca 2014 r. odbyło się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu uroczyste przedstawienie nawiązujące do dwóch wydarzeń obchodzonych na całym świecie w ciągu roku: „Dnia Ziemi” – 22 kwietnia oraz „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” – 5 czerwca. Przedstawienie miało charakter edukacyjny i było skierowane do wszystkich uczniów naszej szkoły włącznie z najmłodszymi.

W przygotowanie przedstawienia włączyła się klasa pierwsza gimnazjum: Beata Brydniak, Paulina Kaim, Kamila Widełka, Klaudia Ciarach, Wioleta Węglarczyk Aldona Kuro, Natalia Knapik, Aleksandra Szustka, Aleksandra Rak, Kamila Bednarz, Gabriela Gut, Jakub Bienias, Kamil Cholewa oraz Klaudia Kolarz uczennica klasy czwartej i Weronika Put uczennica klasy piątej szkoły podstawowej. Za przygotowanie uroczystości była odpowiedzialna p. Kinga Zdunek. Przedstawienie poruszało problem relacji między człowiekiem a środowiskiem, zagrożeń mających negatywny wpływ na naszą planetę oraz sposobów ochrony środowiska i przyrody. Zarówno zaangażowanie występujących uczniów, ciekawy scenariusz przedstawienia, jak również piękna oprawa muzyczna przyczyniły się do uświadomienia młodemu pokoleniu, jak wiele zależy od nas samych i jak istotne są działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody, które podejmujemy każdego dnia.

Przedstawienie było również okazją do podsumowania zbiórek zużytych baterii i makulatury oraz akcji charytatywnych organizowanych w bibliotece szkolnej przez p. Dorotę Stachoń. Na zakończenie przedstawienia uczniom najbardziej zaangażowanym w organizowane na terenie szkoły akcje zostały wręczone dyplomy oraz upominki przez p. dyrektor Jolantę Małecką i p. Dorotę Stachoń. Część słodkich upominków zostało rozlosowanych wśród pozostałych uczniów, gdyż nie sposób było nagrodzić wszystkich biorących udział w organizowanych zbiórkach. Z pewnością zarówno przedstawienie, jak również podsumowanie zbiórek było lekcją pozytywnych postaw dla uczniów biorących udział w tym uroczystym spotkaniu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz