KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, iż dnia 16 czerwca 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Powyższe rozporządzenie reguluje warunki uprawniające do nabycia KARTY DUŻEJ RODZINY.

DLA KOGO ?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

JAKIE KORZYŚCI?
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY można składać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu – Rynek 16 w godzinach pn: 8.00 – 15.30, od wt. – pt. 7.00 – 14.30.
Nr telefonu: 14 68 588 70, 14 68 509 29, 14 68 509 47.

Do wniosku należy dołączyć:
– kserokopie dowodów osobistych pełnoletnich członków rodziny,
– w przypadku dzieci do 18 roku życia – kserokopię aktu urodzenia lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia.
Oryginały dokumentów składanych wraz z wnioskiem należy przedłożyć do wglądu.

Do pobrania. Wniosek o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Wniosek można znaleźć także w dziale:

PLIKI > DOKUMENTY Z WYDZIAŁÓW > WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz