LGD: Spotkanie nt. opracowania nowego projektu LSR

W dniu 24 czerwca 2014 r. zapraszamy wszystkich członków LGD, osoby zainteresowane, mieszkańców obszaru, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mikro i małych przedsiębiorców na spotkanie metodą “world cafe” na temat opracowanie nowego projektu LSR.

Spotkanie odbędzie się od godz. 16.00 w Domu Kultury w Łapanowie. Spotkanie pozwoli na wypracowanie celów i przedsięwzięć, zgodnych z wizją mieszkańców obszaru, które powinny być realizowane przez LGD “Dolina Raby” w latach 2014 – 2020.

Istniej również możliwość przesłania do biura LGD wypełnionej ankiety badającej jakość życia na obszarze LGD “Dolina Raby”. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione przy budowaniu nowej strategii. Udział w spotkaniu należy zgłosić do biura LGD do 23.06.2014 r. celem oszacowania liczby uczestników.

Kliknij aby pobrać Ankietę

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz