Praca dla ratowników WOPR

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu zaprasza kwalifikowanych ratowników WOPR do pracy na terenie odkrytej Pływalni w Leksandrowej.

Przewidywany termin pracy: 28 czerwiec – 31 sierpień 2014 r. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 19:00

Wymagania: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, tytuł ratownika, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSW w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadanie stopnia Ratownika Wodnego WOPR uzyskanego przed 31.12.2011;ważna legitymacja WOPR,

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Mile widziani: uczniowie/studenci.

Oferty z propozycją ceny brutto/dzień (9 godz.) wraz z kopią wymaganych dokumentów uprawniających do pełnienia obowiązków ratownika WOPR należy składać do dn. 11.06.2014r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na pełnienie obowiązków ratownika WOPR na basenie w Leksandrowej”

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz