Pomoc dla przedsiębiorców

logoW ślad za pismem ze Starostwa Powiatowego w Bochni informujemy, że Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, realizuje projekt w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ten finansowany jest ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Klęski żywiołowe” i skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej tj. powodzi, pożaru, huraganu itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania (nisko oprocentowanych pożyczek) bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały, średni przedsiębiorca, który:
1. Posiada siedzibę główną lub oddział na terenie woj. małopolskiego;
2. Poniósł bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku;
3. Przeznaczy pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych, realizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Kontakt do fundacji: tel: 12 278 11 72, 889 875 721, www.frrr.pl

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz