Informacja z realizacji projektu

POKL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że dnia 05.05.br rozpoczęły się zajęcia rehabilitacyjne dla 6–ciu uczestników projektu „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Nowy Wiśnicz” realizowanego przez tut. ośrodek. Zajęcia odbywają się Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu i trwać będą do 31.05.br.

W tym czasie zespół projektowy dokona rozeznania ofertowego na przeprowadzenie kursów zawodowych wybranych przez 23 beneficjentów po odbytym poradnictwie z doradcą zawodowym.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz