Powstało pierwsze w małopolsce Miasteczko Ruchu Drogowego

Miasteczko Ruchu Drogowego

W dniu 6 maja 2014 roku w Mikluszowicach odbyło się uroczyste otwarcie, jak na razie jedynego w małopolsce – Miasteczka Ruchu Drogowego połączone z 10-leciem wstąpienia Polski do UE i Powiatowym Turniejem “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Uroczystość zorganizowana przez Wójta Gminy Drwinia oraz Komendanta Powiatowego Policji w Bochni zgromadziła wiele osobistości.

Powstanie miasteczka ma na celu propagowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży. Szczególną rolę odgrywać będą działania w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. W miasteczku prowadzone będą profesjonalne zajęcia praktyczne, wzmacniające system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk i Wiceburmistrz – Renata Kierepka. Otwarciu miasteczka towarzyszyły przemówienia okolicznościowe, program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły w Mikluszowicach, turniej piłki nożnej, pokaz PSP w Bochni oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiamy zdjęcia z tego wydarzenia.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz