Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu

VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA
„MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE
JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ”

Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu „VIA SANCTA – DROGA ŚWIĘTA”, organizatorzy przychylają się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby:
– W kategorii „FILM”, wykonany obraz filmowy mógł być pracą zbiorową.
– W kategorii „UTWÓR MUZYCZNY”, wykonawcy może towarzyszyć zespół muzyczny, lub akompaniator.
– Organizatorzy wycofują z konkursu kategorię SMS

Ponadto w regulaminie nie zaznaczono informacji „ile prac można przedłożyć do konkursu”.
– Doprecyzowując – każdą ilość w danej kategorii, jednak jury konkursu może nagrodzić tylko jedną pracę danego autora w poszczególnej kategorii (zapis nie dotyczy cyklu – kilku prac składających się na całość).

– Do konkursu w kategorii „fotografia” można przedłożyć kilka prac, które tworzą całość, np. cykl, tryptyk.

– Każda praca powinna zawierać opis albo metryczkę (opis na odwrocie pracy, albo dołączoną do niej metryczkę).

– Opis lub metryczka powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania lub instytucji patronującej, telefon kontaktowy, kategorię wiekową lub wiek autora, kategorię konkursu.

– Prace zapisane w wersji elektronicznej, tj. płyty CD, powinny być opisane oraz dostarczone w okładce papierowej (kopercie na płyty).

Uzupełniony o zmiany regulamin oraz metryczka konkursu zostały zamieszczone poniżej.

METRYCZKA ORAZ ZMIENIONY REGULAMIN KONKURSU

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz