OGŁOSZENIE Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty KS „Ceramika Muchówka”

Nowy Wiśnicz, dn. 24.01.2014 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Nowego Wiśnicza
o możliwości zgłaszania uwag do oferty

W dniu 23 stycznia 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Ceramika” Muchówka na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłkę nożną dla mieszkańców Muchówki”.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy um@nowywisnicz.pl oraz listownie na adres Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, do dnia 31 stycznia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Nowego Wiśnicza

OFERTA

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz