INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że nowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych wygrała firma „TRASZKAN” S.J. S.F.Z. SROKA 32-413 ZEGARTOWICE 105,  z którą podpisano umowę, obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Wartość umowna usługi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz  na  2014 rok  jest prawie identyczna do wartości umowy poprzedniej z 2013 roku obliczonej, również w skali roku, dlatego nie przewiduje się obniżki cen wywozu śmieci. Do końca roku 2013 firma miała dostarczyć dla każdej zamieszkałej nieruchomości worki do segregacji odpadów oraz plany wywozu odpadów na rok 2014. Dodatkowo w szczególnych sytuacjach worki na odpady segregowane można otrzymać u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w pok. nr 12. W miesiącu styczniu bieżącego roku firma odbierze odpady segregowane w workach poprzedniej firmy wywozowej, lub innych wystawianych workach. Plany wywozu odpadów na rok 2014 są umieszczone  na stronie internetowej  www.nw.com.pl  w pliku  Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakładce AKTUALNOŚCI.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonujący na Składowisku Odpadów Komunalnych w Nowym Wiśniczu w 2014 roku czynny będzie:
w środy od 8.00 do 16.00 i w soboty od 8.00 do 15.00, dozór wysypiska i obsługa PSZOK
funkcjonuje każdego dnia oprócz niedzieli i świąt. Z budynków wielorodzinnych (bloków) odpady komunalne będą odbierane raz w tygodniu (poniedziałek). Do 17 stycznia br. firma ma wyposażyć pozostałe budynki komunalne w pojemniki na odpady segregowane.
Firma będzie odbierać odpady z przystanków i wiat autobusowych oraz koszy ulicznych
w rynku raz w tygodniu ( sobota).

Opracowała: Irena Bakalarz

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz