Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie przygotowywanego projektu planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego parku krajobrazowego, które odbędzie się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu w dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 10.00.

Zaplanowane spotkanie ma na celu umożliwienie zainteresowanym stronom udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego dokumentu. Uwagi i wnioski do projektu zgłoszone podczas spotkania zostaną zaprotokołowane oraz zostaną rozpatrzone przez sporządzającego plan.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz