Informatyzacja SPGZOZ w Nowym Wiśniczu

Dofinansowanie SPGZOZ

W dniu 26.09.2013r. w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług” w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1 warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostanie zakupiony m.in. nowoczesny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi podmiotu leczniczego w Nowym Wiśniczu, co pozwoli usystematyzować pracę oraz skrócić procedury formalne podczas przyjmowania i leczenia Pacjentów.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz