Inwestujemy w waszą przyszłość

Logo Projektu

Dotacje na Innowacje ,,Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do profesjonalnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i podłączeniem internetowym dla 75 gospodarstw domowych które narażone są na zjawisko wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej. Ponadto projekt będzie obejmował 3 Zespoły Szkół w których niezbędne jest stworzenie pracowni internetowych.

W ramach priorytetu 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności realizowane jest działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. Finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina na ten cel pozyskała 1 062 404,00 mln złotych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowy Wiśnicz będzie realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom programu darmowego dostępu do sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, udzielenie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji, bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną 3 pracownie internetowe w szkołach. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń dotyczących korzystania z portali informacyjnych,obsługi komputera, zdalnych platform, eUsług itp.

Grupę docelową projektu stanowi 75 gospodarstw domowych, z gminy Nowy Wiśnicz, które narażone są na zjawisko wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej.

Instytucją wdrażającą działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) www.wwpe.gov.pl

Projekt ma być zrealizowany do 15.12.2015 roku.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG)- informacje podstawowe

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)-informacje podstawowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
(014) 685-09-18 Anna Kokoszka, Katarzyna Jankowicz
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja uczestników do projektu już zakończona

Ogłoszono przetarg w ramach projektu

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz