Dotacje unijne do 400 000 PLN dla polskich firm

Innowacyjna GospodarkaW lipcu 2013 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:
– wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym;
– uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny;
– udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
– udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą;
– doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie wdrożenia strategii eksportowej. Jego obowiązkowym załącznikiem jest Plan Rozwoju Eksportu.

W ramach Działania 6.1 PO IG aplikować można o:
– o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu, możecie Państwo uzyskać do 400 tys. zł (co stanowi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.);
– o pieniądze na usługę sporządzenia “Planu Rozwoju Eksportu”, kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł., maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz