Urlop jest po to aby odpocząć

Jeśli ma się dobrego zastępcę to można jechać na całe 26 dni przysługującego w danym roku urlopu i rzeczywiście odpoczywać. Jeżeli jest inaczej to nie ma możliwości wybrania przysługującego urlopu w całości. Zgodnie z art. 84 KP nie można się zrzec prawa do wynagrodzenia. Przez wynagrodzenie rozumie się również ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Zdarzały się sytuacje, że również były zastępca pobrał ekwiwalent za niewykorzystany urlop, w czasie kiedy jego zapał do pracy był na tyle duży, że nie wykorzystał całego należnego urlopu. Ekwiwalenty były wypłacone w związku z upływem kadencji co jest jednocześnie zakończeniem stosunku pracy, a w takich sytuacjach ekwiwalent musi zostać wypłacony, nie można go zastąpić urlopem w naturze jako, że stosunek prawny pomiędzy stronami wygasł. Każda kolejna kadencja stanowi odrębny stosunek pracy.

Nieprawdą jest, że Burmistrz przyznał sobie nagrodę, gdyż wykazaną w kartotece nagrodę przyznał za spis powszechny Wojewoda Małopolski będący równocześnie Wojewódzkim Komisarzem Spisowym.

W ostatniej kadencji mimo braku zastępcy Burmistrz wykorzystuje urlop w ustawowych terminach.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz