XVI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

9 czerwca 2013r. na Rynku w Nowym Wiśniczu odbyła się „XVI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych” zorganizowana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza, Fundację Amicus Pauperum oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu. Przedsięwzięcie zainicjowane w 1988 roku, na trwale wpisało się w kulturowy krajobraz ziemi wiśnickiej i stanowi ważny element życia społecznego regionu.

Wiśnicka Parada to projekt o charakterze ponadlokalnym, w którym bierze udział średnio dziesięć Orkiestr z różnych stron Małopolski. Ukazuje ważność orkiestr dętych w życiu społecznym, kulturalnym oraz religijnym środowisk, w których działają. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja amatorskiego ruchu artystycznego, podnoszenie jakości pracy artystycznej orkiestr dętych, ocena dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych oraz wymiana doświadczeń.

Rokrocznie parada ma charakter eliminacji do prestiżowego, Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych pn. „Echo Trombity” w Nowym Sączu, który w tym roku odbędzie się 21-23 czerwca. Komisja artystyczna w składzie Kpt. Stefan Żuk, Zbigniew Cabała oraz Stanisław Migacz postanowiła przyznać nagrodę Grand Prix dla Parafialnej Orkiestry Dętej z Sobolowa. I miejsce zajęła Strażacka Orkiestra Dęta z Grobli, dwa równorzędne drugie miejsca zajęły – Orkiestra Dęta „Kosynierzy z Luborzycy” oraz Orkiestra Kopalni Soli z Bochni. Trzebcie miejsce przyznano dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Leszczyny.

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną dla Big Bandu „Uniwersal Band” z Zakrzowa. Pierwsze sześć Orkiestr również otrzymało nominację na festiwal „Echo Trombity” w Nowym Sączu. Ponadto wyróżniono Orkiestrę Dętą z Iwkowej, Orkiestrę Dętą Szczepanowice, Strażacką Orkiestrę Dętą z Tarnawy oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Żegociny. Wszystkie Orkiestry otrzymały również nagrody pieniężne.

XVI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych została zrealizowana przy wsparciu środków finansowych de minimis w ramach zadań z zakresu „kultura” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia XVI Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych.

Wisnicka Parada Orkiestr Dętych

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz