Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Nowy Wiśnicz pod ruchomą placówkę gastronomiczną Nieruchomość objęta TR1O/00004626/4, na której znajduje się odkryta pływalnia, oznaczona jako działka Nr 26/4 o pow. 1,43 ha położona w Leksandrowej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w/w nieruchomość położona jest w terenach sportu i rekreacji 2US. Przedmiotem dzierżawy jest część działki 26/4 o pow. ok. 20 m² pod ruchomą placówkę gastronomiczną w okresie od 20 czerwca 2013r. do 05 września 2013r. w godzinach funkcjonowania odkrytej pływalni.

Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany otwarcia sezonu na basenie jednak nie później niż 30 czerwiec 2013r. bez możliwości rozliczeń za ten okres. W ramach prowadzonej działalności Wydzierżawiający wyklucza możliwość sprzedaży artykułów spożywczych, przez Dzierżawcę t.j. słodycze, lody, napoje
Cena wywoławcza dzierżawy miejsca pod gastronomię za cały okres dzierżawy wynosi 2500 zł netto+VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 1 % z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 30 zł
Termin płatności czynszu ustala się jako płatny z góry do 03.07.2013r.
Podatek od nieruchomości obciąża Dzierżawcę.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, pok. nr 23 o godz. 10.00.


Warunki dzierżawy i ograniczenia:
1. Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą po stronie dzierżawcy.
2. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania estetyki otoczenia, zachowania czystości i porządku poprzez ustawienie pojemników na śmieci.
3. Nakłady poniesione w związku z realizacją warunków przetargu ponosi w całości dzierżawca bez możliwości zaliczenia na poczet czynszu.
4. Wydzierżawiający nie przewiduje jakichkolwiek odliczeń z tytułu wpływu niekorzystnej pogody na handel.
5. Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, przedmiotem dzierżawy oraz projektem umowy dzierżawy.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości
Uczestnik, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pok. nr 23 lub telefonicznie nr 0 14 68 509 31.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod ruchomą placówkę gastronomiczną na basenie w Leksandrowej

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz