Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

W ślad za pismem z Urzędu Statystycznego w Krakowie Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że w dniach 1 czerwiec- 8 lipiec 2013 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całej Polski będą przeprowadzane badania:

  • struktury gospodarstw rolnych,
  • pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Informacje te będzie można przekazać telefonicznie, przez internet lub ankieterom. Ankieterzy z posiadać będą legitymację, upoważnienie oraz terminal do zbierania danych. PROSIMY O UDZIELANIE INFORMACJI. Wyniki będą sprzyjać rozwojowi rolnictwa.

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz