Wiśnickie Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła od nas na zawsze

Krystyna Jarczewska

Krystyna Jarczewska

Artysta plastyk, zasłużony pedagog, działaczka społeczna Wiśnicza wyróżniona za pracę społeczną Herkulesem Wiśnickim, organizatorka wielu wystaw i bogatej promocji naszej gminy, przyjaciółka chorych, potrzebujących, osoba wielką troską otaczająca zwierzęta i przyrodę.

Pani Krysia, bo tak potocznie ją nazywaliśmy była Wiśniczanką z wyboru. Jej prace pełne artyzmu i pomysłowości w dowód uznania znalazły się w watykańskich muzeach w Rzymie. Przemawiała do odbiorców poprzez różne formy artystyczne, tkactwo, malarstwo, rzeźbę sakralną. Zainicjowała cykl spotkań ceramików polskich, który rokrocznie odbywał się w Wiśniczu i innych miejscach pt. „Ceramiczne dialogi”. Wiemy, że artysta nie umiera, on trwa i przemawia w innej formie, przede wszystkim mówi dalej poprzez swoją twórczość. Wyróżnienie wręczone na ziemi wiśnickiej było wyrazem głębokiej wdzięczności za Jej pracę społeczną na rzecz cierpiących i chorych, a także „za oddanie w całości siebie” dla artystycznie uzdolnionej młodzieży. Pamiętać Ją będziemy także z wielkiej troski o zwierzęta, które czasem dookreślały Jej postać, łatwą przecież do zidentyfikowania, ale tak bardzo przypominającą o konieczności ukochania przyrody. Za wszelkie dobro jakie pozostawiła na ziemi wiśnickiej gorące podziękowanie za całokształt „bycia Wiśniczanką z wyboru” przekazują Jej

Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Jerzy Łacny.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz