Fundusze dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z  Ministerstwem Gospodarki korzystając ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otworzyła konkurs na udzielenie wsparcia finansowego dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw na realizację zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs jest otwarty do 20 maja 2013 roku.

W ramach konkursu istnieje możliwość ubiegania się o środki pieniężne w wysokości max. 100 000 zł na wprowadzenie do swoich przedsiębiorstw rozwiązań w następujących obszarach:
1. Środowisko naturalne – obejmuje działania skierowane na ochronę środowiska i inwestycji minimalizujących negatywny wpływ działań przedsiębiorstwa na środowisko. Pomoc finansową można otrzymać na zmniejszenie zużycia materiałów i energii w produkcji wytwarzanych dóbr, zwiększenie recyklingu w firmie, działania w zakresie ekoproduktu, ecodesignu, wdrażanie standardów EMAS, ISO, zastosowanie odnawialnych źródeł energii itp.
2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa – obejmuje działania związane z zwiększeniem udziału pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu, utworzenie lepszych kanałów informacji, wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia np. dla kobiet wychowujących dzieci, wdrożenie standardów społecznych np. „Zatrudnienie Fair Play” itp.
3. Zaangażowanie społeczne  – działania na rzecz rozwoju oraz współpracy z otoczeniem.

Program jest szansą na zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i usług,  co pozwoli na  podwyższenie konkurencyjności swojej firmy na rynku. Wprowadzenie odpowiedzialnych i racjonalnych decyzji jest z korzyścią dla otoczenia oraz Państwa firmy. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wprowadzeniem rozwiązań w którymkolwiek z wymienionych obszarów więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej  www.csr.parp.gov.pl w zakładce Konkurs dla MŚP.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz