Systemy fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz

W piątek, 22.03.2013 na godz. 16.00 zapraszamy do Sali Kina przy Urzędzie Miasta Nowego Wiśnicza w Nowym Wiśniczu wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych – przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.
Przedstawiciele firmy greenNet, która współpracuje przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska mogą przedstawić tę ofertę mieszkańcom Gminy Nowy Wiśnicz.

Program spotkania obejmuje:
• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii
• przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FIT) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu,
• przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
• przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska,
• naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz