Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

W dniu 04 luty 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Czarni” Kobyle na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Sprzyjanie rozwojowi sportu w miejscowości Kobyle”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu oraz na stronie internetowej www.nowywisnicz.pl

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy um@nowywisnicz.pl oraz listownie na adres Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, do dnia 13 lutego 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty KS Czarni Kobyle (PDF)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz