Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2013 roku

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje wszystkich producentów rolnych będących posiadaczami gospodarstwa rolnego i prowadzących produkcję rolną, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. Nr 52, poz. 379 z 30.03.2006 r./ mogą w bieżącym roku starać się o zwrot podatku akcyzowego, składając wniosek do tut. urzędu w terminach:

– od dnia 1 lutego do 28 lutego 2013 r., dołączając oryginalne faktury VAT wystawione za okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., na zakup oleju napędowego,

– od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r., dołączając oryginalne faktury VAT wystawione za okres od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r., na zakup oleju napędowego,

– wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej,

– w bieżącym roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynosić będzie 0,95 zł na 1 litr oleju / jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego danego roku /,

– do wypełnienia wniosków potrzebne są : PESEL, do wglądu aktualny nakaz płatniczy, kserokopia umowy dzierżawy (jeżeli dotyczy) oraz nr konta jeżeli pieniądze maja być wypłacone na konto,

– wypłata zwrotu przyznanego podatku na podstawie decyzji Burmistrza Nowego Wiśnicza odbywa się w następujących terminach:

    • w kwietniu br. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego br.,
    • w październiku br. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu pokój nr 23 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz