“Spotkanie z kolędą” w Zamku wiśnickim

Hej kolęda, kolęda
Hej kolędy to czas…

13 stycznia 2013r. w Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu odbyło się „Spotkanie z kolędą” – montaż słowno – muzyczno – taneczny, którego głównymi wykonawcami były dzieci ze Szkoły Podstawowej (klasy I – III oraz IV – VI) oraz Gimnazjum w Nowym Wiśniczu.

Pomysł na takie widowisko zrodził się już na początku października. Jego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycją kolędowania, zachęcenie do wspólnego śpiewania.  Pani Agnieszka Piotrowicz przygotowała scenariusz i zaproponowała współpracę pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum. Bardzo szybko znaleźliśmy ogromną grupę dzieci chętnych do zagrania. Spośród siedemdziesięciu aktorów najliczniejszą grupę stanowił chór aniołków, pasterzy i kolędników.  Niezmiernie zaskoczył nas zapał dzieci do śpiewania nie tylko pastorałek, ale także tradycyjnych, nie zawsze łatwych, kolęd. Klasa II b od dwóch miesięcy ćwiczyła wykonanie krakowiaka pod okiem wychowawczyni, mgr Celiny Trestki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie dzieci bardzo chciały wystąpić. W Szkole Podstawowej przy ulicy Kościelnej 2 już jesienią słychać było delikatne dźwięki kolęd. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowali sami uczniowie: Nikodem Przybojewski – wiolonczela, Agata i Dawid Kuras – flety, Agnieszka Drąg, Joanna Jajeśnica oraz Karolina Osuch – gitary. Panie Kinga Motak, Maria Kokoszka oraz Agnieszka Piotrowicz czuwały nad przygotowaniem montażu słowno – muzycznego. Pani wicedyrektor – mgr Kinga Kokoszka, czuwała nad całokształtem przedsięwzięcia. Wraz z panią A. Piotrowicz przygotowała dekorację.Mali aktorzy musieli śpiewać, recytować i tańczyć. Jednak to zadanie sprawiło im wiele radości i satysfakcji, co uważamy za największy sukces.

Spotkanie z kolędą

Naszym widowiskiem żyło coraz więcej osób, rosła liczba tych, którzy pomagali i ofiarowali swoją pomoc oraz ogromny wkład pracy. 
Dyrekcja poczyniła starania, aby miejsce naszego występu również było wyjątkowe, dlatego też zwróciła się o pomoc do władz gminnych oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej – pani Renaty Jonak o udostępnienie sali balowej w Zamku w Nowym Wiśniczu. W tym miejscu należy nadmienić, że sam fakt wystąpienia w zamku był ogromnym przeżyciem, zwłaszcza dla młodszych dzieci. W przygotowanie widowiska zaangażował się również Miejski Ośrodek Kultury, zwłaszcza Dyrektor tejże instytucji – pan Leszek Marszałek, który przygotował nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczył stroje krakowskie oraz elementy dekoracji.  Pani Mariola Palej – Dyndor pomogła w przygotowaniu elementów dekoracji, jest autorką plakatów oraz szaty graficznej Świątecznego śpiewnika przygotowanego na okoliczność Spotkania z kolędą.

Również rodzice uczniów zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia. Państwo Renata i Jan Skórnóg wykonali drewniane ławy dla chóru aniołków. Pani Agnieszka Janioł przekazała nam materiały do wykonania elementów dekoracji, pani Małgorzata Czopkiewicz uszyła pelerynki dla aniołków, wykonała kilka wianków dla krakowianek. W tym miejscu należy podkreślić, że rodzice wszystkich dzieci, biorących udział w widowisku wykazali się wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem w przedsięwzięcie. Pilnowali, aby dzieci systematycznie brały udział w próbach, niektórzy wykonali rekwizyty, w dniu przedstawienia pomagali w przebieraniu swoich dzieci.

Państwo Edward i Danuta Oświęcimka oraz Henryk Palej wykonali drewnianą szopkę. Pan Zdzisław Ruciński zorganizował przewiezienie dużych elementów dekoracji ze szkoły na wzgórze zamkowe. Pani Elżbieta Palej, Mariola Palej – Dyndor oraz Anna Sułek przygotowały świąteczny poczęstunek dla gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w Zamku 13 stycznia. Państwo Karolina i Tadeusz Zuzia sfinansowali wydruk Śpiewników świątecznych. Pan Marcin Daniec poczynił starania o tradycyjny chleb, który ofiarowali właściciele Piekarni u Dańca. Dzięki panu Mirosławowi Dybich, który nagrywał przedstawienie będziemy mogli przeżyć to jeszcze raz.

Po widowisku nauczyciele oraz dzieci docenieni zostali nie tylko gromkimi brawami, ale także słowami uznania. Po raz kolejny okazało się, że język, taniec i muzyka są pomyślane jako trzy równie ważne formy ekspresji, dzięki którym wyrazić  i zdziałać można tak wiele.

(A.P.)


Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz