„EKSPERT OD INWESTYCJI”

Pisząc artykuł pt. „Protokół RIO- II. Oczyszczalnia na kłamstwie oparta?” Andrzej Stańczyk kolejny raz udowodnił brak podstawowej wiedzy na temat realizacji inwestycji.

Nie podejmując polemiki podajemy kilka dowodów i przykładów.

1.    W Aneksie z dnia 29.11.2010 roku sporządzonym z firmą „WIKAR” widnieje termin zakończenia inwestycji 31.01.2012 r. a nie jak podaje p. Stańczyk 31.05.2012 r.
2.   W aneksie z dnia 27.05.2011 r. nie przywrócono pierwotnego terminu zakończenia inwestycji gdyż widnieje ten sam 31.01.2012 rok. Został on sporządzony na pisemną prośbę Wykonawcy inwestycji.
3.    Piąty aneks spisany dnia 23.01.2012 r. a nie jak podaje P. Stańczyk 22.03.2012 r., nie dotyczył zmiany harmonogramu robót w związku z tym nie było załącznika do tego aneksu.
4.    Zasady finansowania inwestycji przy współudziale środków unijnych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego nie dopuszczają przelewów na konto gminy. Płatność następuje bezpośrednio z BGK na konto Wykonawcy inwestycji czego dowodem jest przykładowe potwierdzenie przelewu.
5.   Odnosząc się do zapisów w dzienniku budowy, które zdaniem p. Stańczyka nie potwierdzają złych warunków atmosferycznych podajemy wpisy inspektora nadzoru z dnia 09.09.2010r., 13.09.2010r., 20.09.2010r., 29.11.2010r., dla przykładu wpis z dnia 29.11.2010 r., brzmi „ Trwa ciągłe pompowanie wody z wykopu, prowadzony jest dziennik pompowania pomp i pompowania igłofiltrów”. Dziennik pompowania wody prowadzony był do końca grudnia 2010 roku.
6.    A. Stańczyk w swoim artykule streszczając protokół RIO nie dodał istotnego podsumowania ze strony  nr 313, które mówi „Przyczyny powołane jako konieczność zmian terminu realizacji zadania, mieściły się we wskazaniach:
– specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (…)
– ogłoszeniu o zamówieniu (…)”

Domysły A. Stańczyka na temat realizacji inwestycji oparte zostały na błędach zamieszczonych w protokole RIO, które pozostały tam mimo wyjaśnień i przedstawionych dokumentów. Poniżej kilka skanów dokumentów potwierdzających, że A. Stańczyk na własny użytek interpretuje protokół pokontrolny RIO.

Zał. do art. EKSPERT OD INWESTYCJI cz.1

Zał. do art. EKSPERT OD INWESTYCJI cz.2

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Nowym Wiśniczu

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz